Privacyverklaring

Belisama Versie: mei 2018

Persoonsgegevens verwerken

Belisama verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt aan Belisama. Belisama verwerkt de gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Lisa Eeckhout

Verwerkingsdoeleinden

Belisama verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer.

Hieronder een overzicht van de verzamelde persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aankoopgeschiedenis
 • Behandelingsgeschiedenis
 • Foto’s
 • Voorbije en toekomstige afspraken
 • Interne nota’s
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt heeft bij bezoek aan het schoonheidssalon en waarvan het belangrijk is dat de schoonheidsspecialiste op de hoogte is voor haar en uw veiligheid.

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de GDPR, of de (European) General Data Protection Regulation; de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Waarom gegevens nodig?

Belisama verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief (max 2 per jaar)
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om een goede dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van de aangeboden diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Delen met anderen

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Belisama groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Belisama verbonden zijn of met enige andere partner van Belisama.

Belisama garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar info@belisama.be

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:
  info@belisama.be
 • een brief te richten aan:
  Belisama
  Groenstraat 28
  9420 Erpe-mere

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke evenssfeer.
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be